Hanna Mosakowska (taniec nowoczesny, gimnastyka artystyczna)
Angelika Rutkowska (hip hop & taniec nowoczesny)
Paweł Śląskiewicz

Paweł Śląskiewicz. Dyplomowany instruktor akrobatyki sportowej oraz break dance. Przygodę z tańcem oraz ogólnie rozumianym sportem na poważnie rozpoczął na przełomie lat 2005-2006. Od tego czasu wiedział, że odnalazł pasję swojego życia. Ciężka praca okupiona wysiłkiem, systematycznością i perfekcją oraz nieustanne rozwijanie swoich umiejętności zaowocowała. Od ponad dziesięciu lat jako instruktor, skutecznie przekazuje swoją wiedzę i umiejętności dzieciom i młodzieży. Na zajęciach kładzie nacisk głównie na technikę wykonywanych ruchów. Jednocześnie dba, aby trening sprawiał przyjemność, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu możliwości technicznych i kondycyjnych uczestników. Połączenie doświadczenia z treningów akrobatycznych i tanecznych pozwoliło na wypracowanie skutecznej metodyki zajęć, umożliwiającej podopiecznym rozwój koordynacji ruchowej, wzmocnienie siły oraz polepszenie dynamiki. Świadomy tego, że na barkach instruktora spoczywa przyszły sukces podopiecznych, nieustannie zdobywa nową wiedzę, odbywa szkolenia, oraz udoskonala metody nauczania na zajęciach.